Home – CTA

SauroCad

Geodezie, Topografie, Cadastru

De ce SauroCad?

Pentru că suntem o companie autorizată ANCPI alcătuită dintrun colectiv de ingineri autorizați cu o bogată experiență în geodezie și topografie având la dispoziteie echipamente de ultimă generație pentru a finaliza cele mai ambițioase proiecte. Experiența în lucrări de cadastru ne-a învățat că seriozitatea și responsabilitatea sunt cheia succesului astfel și clienții noștri beneficiază de consultanță cât și de o atitudine corectă.

Topografie

- Realizarea planurilor de amplasament cu sau fară curbe de nivel - Ridicări topografice pentru proiecte de infrastructură - Lucrări topografice privind volumetria - excavație și umplutură - Calcule și verificări de volume de umplutură sau excavație - Verificarea prin metode topografice a grosimii straturilor de balast, beton și asfalt turnate - Marcarea în teren a punctelor rețelei proiectate - Întocmirea profilelor longitudinale ale căilor de comunicație - Întocmirea profilelor transversale ale căilor de comunicație - Monitorizarea periodică a carierelor și a construcțiilor - Transmitere cote pentru etajul curent - Relevee construcții

Cadastru

- Intabulare terenuri - Intabulare construcții - Radiere construcții - Apartamentări - Dezlipiri - Alipiri - Documentații pentru scoaterea din circuitul agricol - Documentații de urbanism P.U.G., P.U.Z, P.U.D - Întocmire documentații în scopul obținerii Certificatului de Urbanism - Plan topografic de amplasament necesar obținerii autorizațiilor de construcții - Rectificare suprafață imobil

Proiectare pentru construcții civile

– Case

– Vile

– Case de vacanță

– Pensiuni

– Clădiri de birouri

– Spații comerciale

– Blocuri

– Mansardări

– Extinderi

Proiectare pentru
construcții industriale

– Hale
– Silozuri
– Anexe
– Platforme
– Parcuri fotovoltaic

Proiectare edilitară

– Alimentări cu apă
– Canalizare și stații de epurare
– Studii de fezabilitate pentru diverse investiții

Etapele premergătoare obținerii unei Autorizații de Construire

Obținere CU
– Realizarea studiului topografic
– Realizarea studiului geotehnic
– Alte studii de specialitate după caz
Obținere avize specificate în CU
Întocmire PUZ, PUD și avizarea lor în comisii de specialitate
– Realizarea proiectului faza DTAC pentru specialitățile: arhitectura, structura, instalații
– Verificarea proiectelor de verificatori autorizați MLPTL
Obținere AC

Evaluări Imobiliare

Echipa noastră este formată din experți evaluatori, membrii titulari ANEVAR (Asociația Națională a Evaluatorilor din Romania) de aceea rapoartele de evaluare sunt în conformitate cu cerințele Standardelor Internaționale de Evaluare (IVS) Evaluări proprietăți imobiliare: - Apartamente - Case - Vile - Spații comerciale - Hale industriale - Clădiri de birouri - Terenuri

Ești pregătit să faci următorul proiect cu noi?

SC Sauro Cad SRL

Dumbrăvița, Jud. Timiș, Romania

Str. Petőfi Sándor Nr. 13

office@saurocad.ro

Contact

Constantin Țigan – Administrator

Tel: +40 765 424 071